ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - 2019Α

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 2019Α

μπορείτε να κατααχωρήσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται για τη δημιουργία εργαστηριακών ομάδων, μέχρι τη Δευτέρα 11/02/2019, 23:59.

Για περαιτέρω πληροφορίες στο email: dmantzar [at] uth [dot] gr

Δημήτρης Μαντζάρης