Ανακοίνωση για το μάθημα "Ενδυναμώνοντας τη σχέση των παιδιών με τη φύση"

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα "Ενδυναμώνοντας τη σχέση των παιδιών με τη φύση" του 8ου εξαμήνου έχει εργαστηριακή μορφή και περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα το επιλέξουν δικαιούνται μέχρι δύο απουσίες. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα στο e-class του μαθήματος.

Η διδάσκουσα