ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ MAIL ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του ΠΤΠΕ, που έχουν πρόβλημα με τη δήλωση των μαθημάτων, ότι έχουμε ήδη ενημερώσει τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Π.Θ. σχετικά με το θέμα. Μόλις έχουμε κάποιο νεότερο θα βγάλουμε νέα ανακοίνωση.