ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΤΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Σας ενημερώνουμε ότι όσα μαθήματα άλλων τμημάτων (κυρίως του ΠΤΕΑ) δεν συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των προσφερομένων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΠΕ και δηλώθηκαν, θα διαγραφούν από τις δηλώσεις των φοιτητών που τα επέλεξαν.