ΙΚΥ ΕΚΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΠΕ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στις 25/2/2019, ανακοίνωσε τους Πίνακες Επιλεγέντων και Μη Επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων, κατά σειρά κατάταξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες - Β’ Κύκλος».

Οι ωφελούμενοι μπορούν να πάρουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις βεβαιωσεις για το ενδιάμεσο και τελικό παραδοτέο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους.