ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΙΑΚΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)

 

 

Οι εξετάσεις για τα Γερμανικά Μεσαίου

Επιπέδου θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη

30/5/2019, ώρα 11.45 στην αίθ. Ε(κτίριο

Δελμούζου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων), για

τα Γερμανικά Αρχαρίων Πέμπτη 30/5/2019,

ώρα 13.30 στην αίθ. Ε(κτίριο Δελμούζου,

 Αργοναυτών και Φιλελλήνων)  και για τα

Γερμανικά  Προχωρημένων (Γενικών

Ακαδημαϊκών Σκοπών) Πέμπτη 30/5/2019,

ώρα 13.00 στην αίθ. Γ(κτίριο Δελμούζου,

Αργοναυτών και Φιλελλήνων).

 

Β.ΠΑΛΑΣΑΚΗ

 

ΤΗΛ. 6981670861 vpalasak [at] uth [dot] gr