ΕΠΕΙΓΟΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι του Τμήματος που θα ορκιστούν στις 22 Ιουλίου, να περάσουν μία ώρα νωρίτερα από τη Γραμματεία του Τμήαμτος προκειμένου να υπογράψουν το βιβλίο πτυχιούχων και να συμπληρώσουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.