Μάθημα "Οικογένεια και συστημική οπτική: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κλινική ψυχολογία": Υποβολή εργασιών-Προθεσμία

Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών εργασιών είναι 17/09/2019 (έως 23.59). Καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία. Οδηγίες σχετικά με τις εργασίες και την αξιολόγηση στο μάθημα, υπάρχουν στο e-class.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων έχει ανακοινωθεί με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου.

Καλή επιτυχία

Η διδάσκουσα