Αποτελέσματα της Πρόσκλησης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

Σχετικά με το έργο με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό MIS 5045548 σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ.

 

http://ee.uth.gr/el/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos/35138/24-ioyl-2019