ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

Ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών- βεβαιώσεων από τη Γραμματεία, οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν  το  αίτημά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας με τον κωδικό τους, είτε μέσω e-mail  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας     (g-ece) ή στο mail dadani@uth.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική Γραμματεία από υπολογιστή εκτός δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να κάνετε χρήση του εικονικού ιδιωτικού δικτύου ( VPN ).

Όλα τα έντυπα βρίσκονται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα στο πεδίο «Φοιτητικά- Έντυπα Γραμματείας»

Αν κάποιος θέλει να υποβάλει την αίτησή του απευθείας στη Γραμματεία θα προσέρχεται με συμπληρωμένη την αίτησή του με τα στοιχεία και το αίτημά του, αφού την εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, μετά το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής, θα τους χορηγηθεί άμεσα πιστοποιητικό εγγραφής- σπουδών, χωρίς αίτηση.