ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία  το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η οποία είναι σε εξέλιξη από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου έως και   την Παρασκευή 27  Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών, αποστέλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ πίνακας επιτυχόντων ανά Σχολή και Τμήμα που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της κεντρικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης θα καταχωρήσει τα στοιχεία των πρωτοετών στην ηλεκτρονική γραμματεία.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων,  για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχουν και αντιπαραβάλλουν τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχουν  λάβει με την απόφαση κύρωσης των πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ  με τον πίνακα επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Για τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης και τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας των νέων φοιτητών από τη Γραμματεία, θα ακολουθήσουν οδηγίες  τις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  της ηλεκτρονικής εγγραφής όλων των φοιτητών και την καταχώρηση των στοιχείων από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων έχει ξεκινήσει από σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να παρακολουθείτε ανεξάρτητα από τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.