ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ"

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται πλέον σε δυο επίπεδα (Ι & ΙΙ) στο 2ο έτος (3ο & 4ο 
εξάμηνο) και είναι υποχρεωτική η δήλωση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά) από όλους τους φοιτητές/τριες.

Όσοι φοιτητές χρωστούν από παλιότερα έτη μάθημα από άλλο επίπεδο, θα μπορούν να το δηλώνουν για να εξετάζονται σε αυτό.

Το μάθημα της κ. Κονταξή "Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος" διδάσκεται σε δύο επίσης επιπεδα (Ι & ΙΙ), είναι υποχρεωτικό του 2ου έτους (3ο & 4ο  εξάμηνο), ωστόσο από φέτος εντάσσεται στην ομάδα των Γλωσσών (με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS) και όχι των υπόλοιπων υποχρεωτικών μαθημάτων και δηλώνεται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές.