έναρξη μαθημάτων Μουσικής Παιδαγωγικής

Τα δυο μαθήματα Μουσικής Παιδαγωγικής που διδάσκονται σε αυτό το εξάμηνο στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα ξεκινήσουν την εβδομάδα που αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Αν. Καθηγητής, ΠΤΠΕ