ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

10/10/2019: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 έως και 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00.

Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και η απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση θα μπορούν να σιτίζονται δωρεάν  από 14 Οκτωβρίου με την  επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή τη βεβαίωσης εγγραφής  μέχρι την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να επισυνάψουν στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας την "Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" την οποία θα βρουν στη σελίδα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) όταν ολοκληρώσουν εκεί την αίτησή τους.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://merimna.uth.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).