Για τις δηλώσεις του μαθήματος ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Θα παρακαλούσα τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΧΩΡΙΣ να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο. Το μάθημα προχωρά προς την 5η εβδομαδα και η παρακολούθησή του ΔΕΝ είναι διακοσμητική.

Ευχαριστώ

Π. Κανελλόπουλος

Αν. Καθηγητής