Περιβαλλοντική εκπαίδευση: eclass και εργασία του μαθήματος

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να γραφτούν άμεσα στο eclass του μαθήματος και να ενταχθούν σε ομάδα για την εργασία του μαθήματος, αν δεν το έχουν ήδη κάνει.

 Η διδάσκουσα