ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

logoUNIVERSITE DE THESSALIE

CENTRE DE LANGUES ETRANGERES-

SECTION DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

Τél.: 24210-74461 (Bureau Γ20, 2ème étage, « ΜΧΠΠΑ »),


Professeur : Diana Kakari (tél. 6973270524, dikakari [at] yahoo [dot] gr (dikakari [at] yahoo [dot] gr))

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για Πανεπιστημιακούς σκοπούς που πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από την κ. Κάκαρη, ΕΕΠ Γαλλικής, θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως για την τρέχουσα εβδομάδα την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στο τμήμα ΜΧΠΠΑ (Γ20) λόγω της αργίας του Αγίου Νικολάου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:

15.00-17.15 και 17.30-19.45.

Έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα και μπορούν να προσέλθουν όποια ώρα τους διευκολύνει. Σε διαφορετική περίπτωση, καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα άμεσα, προκειμένου να καθοριστούν οι ώρες και οι μέρες της εξατομικευμένης υποστήριξής τους.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν είναι ενταγμένοι σε τμήματα και έχουν δηλώσει το μάθημα να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (κινητό, μειλ), προκειμένου να ενημερωθούν, αφενός, για τη διδαχθείσα ύλη και, αφετέρου, για την εκπόνηση των εργασιών που έχουν ήδη ανατεθεί.

 

Η διδάσκουσα

Αδαμαντία Κάκαρη (dikakari [at] yahoo [dot] gr (dikakari@yahoo.gr), τηλ.: 6973270524, viber/whats up).