Επείγουσα Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση (8ου εξαμήνου)

 

Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.

(8ο εξάμηνο)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προθεσμία μέχρι 28 Ιανουαρίου 2020 

Οι φοιτήτριες/τές 7ου εξαμήνου και άνω, που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020 το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» θα πρέπει:

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτήτριες/τές που ήταν εγγραμμένες/οι στο e-class του μαθήματος «Σεμινάριο Προετοιμασίας Π.Α.» 7ου εξαμήνου, είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» 8ου εξαμήνου.

  • Οι φοιτήτριες/τές που συμμετείχαν στο μάθημα «Σεμινάριο Προετοιμασίας Π.Α.» 7ου εξαμήνου, αλλά δεν θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο), να το δηλώσουν άμεσα στο e-mail του Γραφείου Π.Α.: pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr)
  • Αλλαγές στα μέλη της ομάδας των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί στο 7ο εξάμηνο, μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σας και με τους/τις επόπτες/τριες. Θα μας ειδοποιήσετε με e-mail στη διεύθυνση pa-ece [at] uth [dot] gr (pa-ece@uth.gr) αναφέροντας ποιο μέλος θα μπει σε ποια ομάδα.
  • Σε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail όσον αφορά στην Π.Α., να γράφετε τον αριθμό της ομάδας σας και τα ονοματεπώνυμα και των δύο μελών της.
  • Η διαδικασία αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις τοποθετήσεις των φοιτητριών/τών στα Νηπιαγωγεία και κατ’ επέκταση στη συμμετοχή τους στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» 8ου εξαμήνου.

 

Εκ μέρους του Γραφείου Π.Α.

Αναστάσιος Σιάτρας

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosipraktikiaskisi.pdf158.53 KB