Αναβολή μαθημάτων μουσικής παιδαγωγικής 3&4/2

Τα μαθήματα:


Μουσικός αυτοσχεδιασμός και εκπαίδευση (Δευτέρα 3 Φεβουαρίου)

&

Εισαγωγή στη μουσική και την παιδαγωγική της (4 Φεβουαρίου)

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.