ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ" ΚΑΙ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Έννοιες φυσικών επιστημών και η διδακτική τους» του 4ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν από τις 14/02 και θα υλοποιούνται κάθε Παρασκευή 6-9 στην Αίθουσα Θ.

                  

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον: ερευνητικά θέματα» του 6ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν από τις 13/02 και θα υλοποιούνται κάθε Πέμπτη 6-9 στην Αίθουσα Δ.

                       

 Ο διδάσκων,

Σπύρος Κόλλας