ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ, στην αίθουσα ΣΑΚΕ θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφορά τους φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω.

-- 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Επιτροπή Ερευνών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
----
Συγκρότημα Τσαλαπάτα
Γιαννιτσών & Λαχανά
τκ. 38334 - Βόλος
τηλ. 2421 0 06382