ΕΠΕΙΓΟΝ: Παραλαβή σφραγισμένων βιβλιαρίων Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 4ου εξαμήνου, καθώς όσοι από μεγαλύτερα εξάμηνα παρακολούθησαν το μάθημα "Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση" κατά το προηγούμενο εξάμηνο, παρακαλούνται να προσέλθουν τη Δευτέρα και την Τρίτη (10 και 11 Φεβρουαρίου αντίστοιχα), από 10:00 έως 12:00 στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κουμουνδούρου 4, 4ος όροφος) προκειμένου να παραλάβουν σφραγισμένα τα βιβλιάρια Πρακτικής Άσκησης.

Παρακαλείστε να τηρήσετε τις ημερομηνίες και τις ώρες προσέλευσης, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει φόρτος στο γραφείο ΠΑ λόγω της Πρακτικής Άσκησης τους 8ου εξαμήνου.

Το βιβλιάριο μπορεί να το παραλάβει και άλλο άτομο, εφόσον υπογράψει για την παραλαβή του.

Από το γραφείο ΠΑ