Βεβαιώσεις_Ολοκλήρωσης_Σπουδών

Ύστερα από τις νέες οδηγίες σχετικά με την αναβολή παραλαβής των πτυχίων στις 26/03/2020 σας ενημερώνουμε ότι θα σταλούν ηλεκτρονικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, που έχουν κάνει αίτηση ορκωμοσίας, οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης σπουδών.