Λειτουργία Γραμματείας ΠΜΣ/Αναστολή Συναλλαγών με φυσική παρουσία

Μετά τις οδηγίες των επίσημων φορέων και έχοντας ως στόχο την μείωση και την πρόληψη της διασποράς και εξάπλωσης του νέου κορωνοιού Covid-19, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλονται από την Τρίτη, 17/03/2020 έως την Τρίτη, 24/03/2020 οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και παιχνίδι.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να επικοινωνούν μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pms [dot] ptpe [at] ece [dot] uth [dot] gr

Η Γραμματεία του ΠΜΣ