Λειτουργία_Γραμματείας_ΠΜΣ

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι" λειτουργεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική  διεύθυνση : pms [dot] ptpe [at] ece [dot] uth [dot] gr