Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία των Εξετάσεων και της Αξιολόγησης των Υποψηφίων του Π.Μ.Σ.

Ενημερώνουμε τις/τους υποψήφιες/ίους ότι η λίστα των υποψηφίων για την εξέταση στο θεματικό πεδίο αλλά και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων και των Συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μαζί με τη λίστα των επιτυχόντων των εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα.

Καθώς η διαδικασία καταγραφής/ελέγχου των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη και λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων και των φακέλων σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ του φακέλου και της αίτησης, τότε ο/η υποψήφιος/α θα εξαιρεθεί της διαδικασίας επιλογής. Οι υποψήφιοι/ες για τους οποίους θα διαπιστωθεί αναντιστοιχία, θα ενημερωθούν, εγκαίρως, με email.