Επιλογή υποψηφίων της πρόσκλησης για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/16-9-2020 Συνέλευσης του Π.Τ.Π.Ε. οι επιλεγέντες συμβασιούχοι διδάσκοντες ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι είναι οι ακόλουθοι:

Α. Ερευνώντας τον κοινωνικό κόσμο

     Γεώργιος Δαμασκηνίδης

      Β. Εφαρμογές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής

           Δέσποινα Στύλα

       Γ. Κατασκευές με τεχνολογίες

           Σπύρος Κούριας