Διευκρίνιση σχετικά με την εξέταση στο Θεματικό Πεδίο

Η εξέταση στο Θεματικό Πεδίο, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28/9/2020, θα περιλαμβάνει 2 θέματα ανάπτυξης/ανοιχτού τύπου με κλειστά βιβλία.

Καλή επιτυχία!