Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη διαδιακτυακή συνάντηση του μαθήματος Αναπτυξιακή Ψυχολογία θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 12.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Αναπτυξιακή Ψυχολογία να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_108/) προκειμένου να ενημερωθούν για τον κωδικό της ηλεκτρονικής τάξης, αλλά και για το περιεχόμενο του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Φωτεινή Μπονώτη