1ο Διεθνές συνέδριο της Εταιρίας για Ευρωπαίους ερευνητές που ασχολούνται με την ποιοτική έρευνα στην ψυχολογία (Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP), 16-19 Ιουνίου 2021, Θεσσαλονίκη

Τύπος Εκδήλωσης: 
Συνέδριο

Το εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ. σε συνεργασία με το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει στη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Δημιουργώντας γέφυρες» που διοργανώνει η Εταιρία για Ευρωπαίους ερευνητές που ασχολούνται με την ποιοτική έρευνα στην ψυχολογία (Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, 16-19 Ιουνίου 2021.

 

Το συνέδριο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή ερευνητές/τριες από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται με την ποιοτική έρευνα στην ψυχολογία και ακολουθούν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα επιδιώκει να δώσει φωνή σε ερευνητές που προέρχονται από χώρες οι οποίες υπο-εκπροσωπούνται στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας στην ψυχολογία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.equip2021.gr