ΕΠΕΙΓΟΝ: Εγγραφή στο e-class του μαθήματος "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες/οι φοιτήτριες/ές έχουν δηλώσει στη γραμματεία το μάθημα "Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας" και δεν έχουν κάνει εγγραφή στο e-class του μαθήματος, να το κάνουν έως την Πέμπτη, 29/10 στις 14:00. Διαφορετικά δεν θα είναι το όνομά τους στη λίστα με τις επισκέψεις στα Νηπιαγωγεία.

Η διδάσκουσα