Λειτουργία Γραμματείας Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι"  λειτουργεί

κάθε Τρίτη από τις 10:00 π.μ. -15:00 μ.μ

και  ηλεκτρονικά στο email: pms [dot] ptpe [at] ece [dot] uth [dot] gr