Φύλο, Μαθηματικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
EPEAK & EU: Ministry of Education & European Union
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2004
Ημερομηνία Λήξης: 
01/2009

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη μελέτη της σχέσης φύλου, μαθηματικών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση δίνοντας έμφαση στη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της έννοιας του φύλου και των ποικίλων τρόπων που η έμφυλη διάσταση μπορεί να ανιχνευθεί σε βασικές δομές που αφορούν στη μαθηματική εκπαίδευση και στη χρήση της τεχνολογίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ με κωδικό ΕΕ 52101.02 

http://83.212.201.85:8080/ltme/el/researc

  • Chronaki, Α. (2009 ed). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press 

  • Stamou, A., & Chronaki, A. (2009). Dominant discourses and gender dimensions in the writing of school mathematics: the case of the school magazine Euclid A. in A. Chronaki. (ed). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 137-140. 

  • Chronaki, A. (2009). Technoscience in the ‘body’ of Education: Knowledge and Gender politics in A. Chronaki. (ed). Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective. University of Thessaly Press, pp. 7-27. 

  • Chronaki, Α. (2009). ‘Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective’. University of Thessaly Press. (175 pages) ISBN – 978-960-8029-88-0. 

  • Chronaki, Α. (2008). ‘Sciences entering the ‘body’ of education: Women’s experiences and masculine domains of knowledge’. In M. Chionidou-Moskofoglou, A. Blunk, R. Sierpinska, Y. Solomon, R. Tanzberger (eds) Promoting Equity in Maths Achievement: The Current discussion. The University of Barcelona Press, pp. 97-110. 

  • Stamou, A., Chronaki, A. & Zioga, A.  (2007). Scientific Discourses and Gendered Representations at the School Mathematics Journal ‘Euclid A’.  Research in Mathematics Teaching Vol. 1. Pp. 63-89.    

  • Stamou, A., & Chronaki, A. (2007). How mathematics become written: scientific discourses and gendered dimensions in students’ journal Euclid A. Critical Science and Education. Vol. 5. pp. 25-45.