Φύλο στην Εκπαίδευση: GECM: Gender Equality Charter Mark

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Erasmus+ (2018-2021)-UK01-KA201-048271 (UTH RC: 5903)
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2021

Mέλη της ερευνητικής ομάδας: Ειρήνη Λαζαρίδου, Έφη Μανιώτη 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ UK01-KA201 και αφορά στη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενός ιστότοπου και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων για την έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση. Ο ιστότοπος αποτελεί κόμβο διαμοίρασης υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ένταξη μιας ενεργούς συζήτησης για το φύλο στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις εστιάζουν σε βιωματικά σεμινάρια και πειραματικές διερευνήσεις με εκπαιδευτικούς, φοιτήτριες, φοιτητές και παιδιά.