Φύλο και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.ESPA & Ministry of Education
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2013
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2014

Η μελέτη αυτή έχει στόχο την βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών της τελευταίας δεκαετίας και αφορούν την έμφυλη διάσταση της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με εστίαση σε ψηφιακά περιβάλλοντα.