Αξιοποίηση των λαϊκών ιστοριών της Κύπρου για την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Τσιλιμένη Τασούλα
Φορέας Χρηματοδότησης: 
Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2011
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2013

Η πρόταση αφορά τη συγκέντρωση και μελέτη λαϊκών  ιστοριών της  Κύπρου και η αξιοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σχεδιάζονται  δραστηριότητες για παιδιά με αφορμή τις ιστορίες οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόζονται σε τάξεις σχολείου. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν με τη διοργάνωση  συνεδρίου στη Λευκωσία και την διεξαγωγή εργαστηρίου με παιδιά.

 https://www.unic.ac.cy/el/portfolio-items/