Στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θέμα του θανάτου

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΠΘ
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2006
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2008

Συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας Μπονώτη Φάννυ, Λεονταρή Αγγελική 

Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς το θάνατο και την ικανότητά τους –όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι- να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς συμπεριφορές απέναντι στο θάνατο και να στηρίξουν τα παιδιά που βιώνουν μια τραυματική απώλεια.