Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες δ΄εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του δ' εξαμήνου με την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο να ενημερώσουν τη γραμματεία σχετικά με τον τίτλο και τους επιβλέποντες της διπλωματικής που σκοπεύουν να εκπονήσουν.