Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2010
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2012

Συμμετέχουσα Μιχαλοπούλου Αικατερίνη

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Α΄μέρος. (2011). Στο Ψηφιακό Σχολείο, Α. Προγράμματα Σπουδών. 2. Συμπληρωματικά προς τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία. http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947.