Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επιστήμες στο Σχολείο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Χρονάκη Άννα
Ημερομηνία Έναρξης: 
01/2006
Ημερομηνία Λήξης: 
12/2008

Συνεργάτες:  Μάγος Κ, Πεχτελίδης Γ

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη συγκρότηση προγράμματος εξειδίκευσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών.