Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του μαθήματος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος Αναπτυξιακή Ψυχολογία θα γίνει μέσω του ΜS TEAMS. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα θα πρέπει να μπούνε στην ηλεκτρονική αίθουσα του μαθήματος στο ΜS TEAMS, λίγο πριν την ώρα εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή θα λάβουν τα θέματα αλλά και τις σχετικές οδηγίες από τη διδάσκουσα.

Προσοχή! Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν ξαναμπεί στην εικονική αίθουσα του μαθήματος, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φροντίσουν έγκαιρα (τουλάχιστον μια ημέρα πριν) να διασφαλίσουν ότι μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική «αίθουσα» του μαθήματος με τον κωδικό που υπάρχει στο μάθημα στην ηλεκτρονική γραμματεία. Διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορέσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές και οι  φοιτήτριες που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα θα λάβουν μέσω του e-class όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη σύνδεση αλλά και τον τρόπο εξέτασης

Η διδάσκουσα

Φ. Μπονώτη