ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική εκπαίδευση" 

 

Τρίτη 23/02/2021 θα πραγματοποιηθεί το 1ο μάθημα "Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική εκπαίδευση" 12:00μ-3:00μμ εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.  

 

Οδηγίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε εδώ https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi-odigies-gia-foitites και στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-class. Σύμφωνα με τις οδηγίες θα χρειαστεί να κάνετε στο MS TEAMS αίτημα εισαγωγής σας στο μάθημα, το οποίο στη συνέχεια θα αποδεχτώ.  

 

Η Διδάσκουσα, 

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου