ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος και τη διαδικασία που απαιτείται για την παρακολούθησή του στο MSTeams (π.χ. σχετικός σύνδεσμος) είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος (βλ. θέση "Ανακοινώσεις").
Η διδάσκουσα