ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά τους φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω. Η ενημέρωση – παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Τeams στο μάθημα της κυρίας Μιχαλοπούλου με τίτλο "202_ΠΠΣ02.ΠΑ0103_ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ" και με σύνδεσμο μαθήματος: 

3f4f43fe64a24ccdb8b568805d7d0245 [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=16c56805-d629-4b0a-9852-b90b2b3f84f5&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295">https://teams.microsoft.com/l/team/19:3f4f43fe64a24ccdb8b568805d7d0245 [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=16c56805-d629-4b0a-9852-b90b2b3f84f5&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295