Πρόσκληση εγγραφής στην πλατφόρμα e Class για τα μαθήματα του κ. Αθ. ΛΑΪΝΑ .

 

 

     Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που προτίθενται να επιλέξουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι" (υποχρεωτικό  4ου εξαμήνου)  και "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" (επιλεγόμενο 6ου εξαμήνου)  να εγγραφούν στην πλατφόρμα e Class του πανεπιστημίου για να ενημερώνονται σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων και τις εξετάσεις τους. 

        Ομοίως, καλούνται οι (επί πτυχίω) φοιτήτριες και οι (επί πτυχίω) φοιτητές, που δικαούνται να εξεταστούν στο μάθημα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ" (επιλεγόμενο  5ου εξαμήνου)  και προτίθενται να το  επιλέξουν κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, να εγγραφούν στην πλατφόρμα e Class του πανεπιστημίου για να ενημερώνονται σχετικά με τις εξετάσεις του. 

            Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα e Class δεν υποκαθιστά τη δήλωση των μαθημάτων δια μέσου της ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος και δεν δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την οριστικοποίηση των δηλώσεων των μαθημάτων, θα διαγραφούν από την πλατφόρμα e Class κάθε μαθήματος όσες και όσοι τελικά δεν επιλέξουν το αντίστοιχο μάθημα και τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται στις αντίστοιχες επίσημες καταστάσεις της ηλεκτρονικής γραμματείας.