ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Οι φοιτήτριες/τές 5ου εξαμήνου και άνω που ενδιαφέρονται να δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 το μάθημα επιλογής "ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" θα πρέπει να εγγραφούν στο e-Class του μαθήματος με τίτλο: 
"ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ στον σύνδεσμο: https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_240/

Στο εξής η ενημέρωση, η επικοινωνία και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Η διδάσκουσα