ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

Οι φοιτητές-τριες που προτίθενται να δηλώσουν το μάθημα "Κατασκευές με Τεχνολογίες" θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
- για την παρακολούθηση δεν προϋποτίθενται προαπαιτούμενες γνώσεις ή δεξιότητες προγραμματισμού
- η παρουσία στο μάθημα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης αλλά είναι επιθυμητή για καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών εργαλείων (kit ρομποτικής/εφαρμογές για προσχολική εκπαίδευση, 3D εκτύπωση κλπ.)
- η αξιολόγησή στο μάθημα προϋποθέτει είτε τη συμμετοχή σε σύντομη εξέταση είτε την εκπόνηση εργασιών σε ομάδες είτε τη σύντομη βιωματική/πειραματική εφαρμογή σεναρίων με παιδιά σε επιτόπιο εργαστήριο που θα οργανωθεί από το διδάσκοντα (στο πλαίσιο των εργαστηρίων TALOS ή σε προκαθορισμένες δραστηριότητες στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα.
- για όσους-ες δεν έχουν βρεθεί στις πρώτες συναντήσεις, θα πραγματοποιηθεί ακόμα ένα μάθημα γνωριμίας την ερχόμενη Τρίτη 16/11 ώστε να υποστηριχθούν καλύτερα

Παρακαλείστε όσοι/ες έχετε δηλώσει το μάθημα ή προτίθεστε να το δηλώσετε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα στο email kourias [at] uth [dot] gr ή στο e-class του μαθήματος άμεσα.