ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΣΗΦΑΚΗ

Τα μαθήματα Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία (Δευτέρα 15/11) και Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις ανααγνώσεις (Τρίτη 16/11) δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα ανακοινωθούν σύντομα οι ημερομηνίες αναπλήρωσής τους.

Αν κάποια φοιτήτρια ή φοιτητής θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου για κάποιο θέμα του μαθήματος (π.χ. εργασία) να μου στείλει μήνυμα για να κανονίσουμε ραντεβού με τηλεδιάσκεψη.

Ευγενία Σηφάκη