ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ"

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

σύμφωνα με ανακοίνωση της Κοσμητείας αύριο Τρίτη 16/11/21 από τις 15.00 και ύστερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο κτήριο "Παπαστράτος". Επομένως, το μάθημα "Η εκπαίδευση στον κινηματογράφο" αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί ύστερα από συνεννόηση.

Ο διδάσκων

Κ. Μάγος