ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΉ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε το παραλιακό συγκρότημα να κλείσει στις 15.00 σήμερα 16/11/2021, οπότε τα μαθήματα μετά από την προαναφερόμενη ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν. Έτσι το μάθημα μας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Για λεπτομέρειες δείτε και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στο e-class του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Τ.Τσιλιμένη